درج آگهی اینستاگرام کارشد

آدرس: شیراز - معالی آباد، مجتمع اهورا، طبقه دوم، واحد 22

شماره تلفن: 07136341989

تلفن همراه: 09304280943

دکتر سید حسین حیدری پور: متخصص جراحی شکم، سینه، پلک، گوارش، تیروئید، صفرا شیراز

توضیحات
دکتر سید حسین حیدری پور: متخصص جراحی شکم، سینه، پلک، گوارش، تیروئید، صفرا شیراز