درج آگهی اینستاگرام کارشد

آدرس: شیراز - بلوار میرزای شیرازی (تاچارا) ، جنب رستوران زیتون مجتمع پزشکی ابن سینا

شماره تلفن: 07136357723

وبسایت: www.homeopathyiran.org

دکتر رویا راتق: دکتر هومیوپات در شیراز

توضیحات

دکتر رویا راتق

هومیوپات

عضو انجمن هومیوپاتی ایران و انجمن بین المللی هومیوپاتی

طب هومیوپاتی روش درمان خاصی است که درآن با تحریک دقیق سیستم ایمنی و حیاتی بیمار توسط داروهای خاص هومیوپاتی بیماران را میتوان به شفا رساند.