با توجه به دستور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر تعطیلی تمامی سینماها جهت جلوگیری از انتشار ویروس کرونا و حفظ سلامتی هموطنان گرامی، تمامی سانس ها بسته می باشند.