هزینه ماموگرافی در شیراز

هزینه ماموگرافی شیراز

انجام ماموگرافی برای بانوان ضروریست و نباید این موضوع را پشت گوش انداخت. اما یکی از موارد مهمی که ممکن است در تصمیم گیری شما تاثیرگذار باشد، هزینه انجام ماموگرافی خواهد بود.

هر چند ای هزینه بر اساس تعرفه وزارت بهداشت به مراکز خصوصی و دولتی اعلام می شود، اما هزینه ماموگرافی در شیراز به مانند سایر شهرهای ایران به موارد زیر بستگی خواهد داشت:

  • روش ماموگرافی (دیجیتال یا معمولی)
  • تجهیزات و امکانات مرکز ماموگرافی
  • تحت پوشش بیمه و یا عدم آن
  • نوع تخصص رادیولوژیستی انتخابی شما
  • نوع دستگاه ماموگرافی
  • هزینه آزمایش‌های تکمیلی
  • موقعیت جغرافیایی

عوامل بالا تاثیر فراوانی بر هزینه دریافتی از شما برای انجام ماموگرافی خواهد داشت و به همین دلیل نمی توان به صورت دقیق هزینه آن را بیان کرد.

پس به شما پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هزینه های انجام ماموگرافی با این مراکز در تماس باشید و یا به صورت حضوری به آنها مراجعه کنید.

یکی از دغدغه های بیماران برای انجام ماموگرافی، تقبل کردن هزینه بوسیله بیمه های درمانی است. که این موضوع بستگی به ماموگرافی که به آن مراجعه می کنید و نوع بیمه شما خواهد داشت.

استفاده از ماموگرافی به عنوان یک ابزار تشخیص زودهنگام سرطان پستان در زنان سالم بدون علایم مجادله‌برانگیز است. پژوهش کین و کین نشان می‌دهد که ماموگرافی تکرارشونده شروع شده از سن ۵۰ سالگی برای هر ۱۰۰۰ زن مورد بررسی در طی ۱۵ سال ۱٫۸ جان را نجات می‌دهد. (منبع: ویکی پدیا)

منبع:

  1. ماموگرافی (ویکی پدیا)
بلوار کریم خان زند
اطلاعات بیشتر...
بلوار کریم خان زند
اطلاعات بیشتر...
بلوار کریم خان زند
اطلاعات بیشتر...